In februari 2017 zijn wij (Edo Pattiwael, Henk Wieringa, Piet Gorter en Jan ter Huizen) naar de Molukken geweest en met name naar de Banda eilanden om daar de problematiek van de nootmuskaatboeren waar te nemen en te onderzoeken wat wij voor deze mensen kunnen betekenen. Na terugkomst in Nederland hebben we de werkgroep Pertukaran opgericht.

Pertukaran betekent uitwisseling. Wij willen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met de lokale bevolking en kennis, idee├źn, culturele aspecten, enz uitwisselen, waarbij we er naar streven om de leefomstandigheden van de nootmuskaatboeren te verbeteren. Ism met de stichting TitanE en Mae Nusu benaderen we mensen met het doel om 1 of meerdere nootmuskaatbomen te adopteren.

Op Banda groeit de beste nootmuskaat ter wereld, dat was ook de reden dat de VOC daar naar toe ging om deze noot naar Europa te halen.